Het Legal Team Collective

 

Wij zijn een vrijwillig collectief van advocaten, juristen of gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in de rechten van activisten en de strijd tegen politiegeweld. We stellen ons zoveel mogelijk beschikbaar voor activisten, demonstranten of andere vormen van engagement voor een meer egalitaire wereld, met meer solidariteit en meer respect voor alle mensen en het milieu. We vechten tegen repressie en onderdrukking.

Gezien het politieke klimaat vrezen wij dat deze strijd steeds essentiëler wordt.

We hebben ervaring met de rechten van activisten en demonstranten in België. Het doel van een vast juridisch team is het ontwikkelen van een echte expertise op dit gebied. De juridische wetenschap is echter geen exacte wetenschap en het advies van onze vrijwilligers is gewoon ons beste antwoord, zonder te beweren dat het het juiste antwoord is.

De meesten van ons zijn gevestigd in Brussel, maar we verplaatsen ons zoveel mogelijk en hopen uiteindelijk lokale afdelingen op te zetten.

Advocaten maken deel uit van het juridische team, maar dan wel als vrijwilliger. Zodra het werk van een advocaat noodzakelijk wordt, zullen we u moeten doorverwijzen.

Ons doel is niet om activisten te vertellen hoe ze zich aan de wet moeten houden, maar om hen te informeren over hun rechten en de juridische risico’s van bepaalde acties, om hen te helpen bij hun strategische keuzes.

 

 

 

Wat bij bieden

Juridisch advies

Als u een actie plant, mobiliseert… en u hebt vragen over de juridische risico’s ervan, neem dan contact met ons op via e-mail. We zullen het eens worden over de beste manier om uw vragen te beantwoorden, afhankelijk van onze capaciteiten en beschikbaarheid op dat moment.

Contacteer ons: legalteamcollective@protonmail.com

Bovendien, als de deelnemers aan de actie willen weten wat hun rechten zijn tijdens de actie, wat te doen in geval van arrestatie etc., kunnen we een juridische briefing geven. Laat ons dit zo ver mogelijk van tevoren weten, ook per e-mail, met een korte beschrijving van het soort actie, zodat we beschikbaar zijn en u zo goed mogelijk kunnen adviseren.

 

Telefoonpermanentie

Tijdens bepaalde acties kunnen we het telefoonnummer van het legal team doorgeven. We bepalen op voorhand samen de ondersteuning die we telefonisch kunnen bieden.

Houd er rekening mee dat onze hotline niet verward mag worden met de Salduz-hotline, een juridische hotline die het mogelijk maakt om u te laten bijstaan door een advocaat in geval van een gerechtelijke arrestatie.

Contacteer ons: legalteamcollective@protonmail.com

 

Legal Observation

De politie gebruikt geweld vaak op een totaal disproportionele en dus illegale manier. Meestal gaat het ongestraft door gebrek aan bewijs en de wil van de rechterlijke macht.

Wij raden aan deze feiten zoveel mogelijk te filmen en de video’s veilig te bewaren, zodat ze indien nodig gebruikt kunnen worden.

We stellen ook voor om aanwezig te zijn bij demonstraties en andere evenementen om juridische opmerkingen te maken. We nemen nota van wat we waarnemen bij het hoofd van de politie. We hopen dat onze aanwezigheid een afschrikkend effect heeft en dat onze getuigenissen mogelijk als bewijs worden gebruikt.

Contacteer ons: legalteamcollective@protonmail.com       

 

Training voor uw legal teams

We kunnen ook, op uw verzoek, interne juridische teams opleiden die specifiek zijn voor bepaalde organisaties of acties.

Wij kunnen u helpen om een juridische briefing te geven en te observeren in actie of demonstratie.

Contacteer ons: legalteamcollective@protonmail.com

 

Opvolging (advies en doorverwijzing naar advocaten)

U kunt ons informeren over de juridische gevolgen van uw acties: dagvaarding, rechtszaak, boete, SAC-voorstel… alsook over de schendingen van rechten waarvan u meent het slachtoffer te zijn geweest.

Wij kunnen u advies geven, u vertellen of het de moeite waard is om contact op te nemen met een advocaat en u doorverwijzen naar een kwaliteitsvolle advocaat. We kunnen echter niet beloven om elke actie op te volgen en we zullen u helpen in de mate van het mogelijke.

Bovendien kunnen we, als we weten wat de juridische gevolgen van uw acties zijn, onze ervaring verbreden en ons advies achteraf verbeteren.

Contacteer ons: legalteamcollective@protonmail.com